URBAN HELL, 2015

Vizuální studie urbanismu Istanbulu. Manipulace obrazu, která je v podstatě zbytečná.
A svou zbytečností jen zvýrazňuje absurditu původního prostoru. Snímky zachycují reálná místa, navíc je pouze bílý pruh, který jemně zpochyňuje dané urbanistické uspořádání.

URBAN HELL, 2015

Visual study of urbanism in Istanbul. Image manipulation, which is essentially unnecessary.
And by its uselessness, it only highlights the absurdity of the original space. The pictures capture real places, and there is only a white strip that gently questions the urban planning.