NEJVĚTŠÍ PERFORMER V ČECHÁCH, 2017

Největší performer v Čechách je prvním dílem zaznamenávající
bezprecedentní syntézu uměleckého a politického světa, jak
ji i v mezinárodním kontextu představil vůbec poprvé Miloš
Zeman. Život jako nikdy nekončící performance dotýkající
se mnoha žánrů a oblastí, od performance, non sense poezie,
hudby až po sociálních intervence a vrcholovou politiku.
Publikace přináší základní shrnutí důležitých momentů
v životě tohoto ojedinělého obojživelníka politika-umělce
a představuje několik dosavadních zásadních děl. Avšak
jelikož nikdy nekončící performance nikdy nekončí je již nyní
více než jasné, že budou přibývat další a daleko obsáhlejší
díly, které budou jeho tvorbu reflektovat i s odstupem času
a řádně ji zasadní do kontextu dějin současného umění.

THE GREATEST PERFORMER, 2017

The greatest performer is the first publication showing the
unprecedented synthesis of the artistic and political world, how
Milos Zeman introduced it in the international context for the very first time.
Life as a never-ending performance dealing with many genres and areas,
from performance, non-sense poetry, music to social interventions and top politics.
The publication provides a basic summary of important moments
in the life of this rare amphibian politician-artist
and presents several major works of his. But
since a never-ending performance never ends it is
more than clear that much more will be added
and properly set it in the context of contemporary art history.