LUXUS PRÁZDNOTY, 2018, Dům umění Ústí nad Labem
(diplomová práce – fotografický soubor a autorská publikace o reklamě ve veřejném prostoru)
LUXURY OF EMPTINESS, 2018, Ústí nad Labem House of Arts
(diploma thesis – photographic series and authoe publication obout advertising in public space)

Festival současného umění Nultá generace 2018, Jihlava
Festival of contemporary art Nulta generace 2018, Jihlava

http://www.nultagenerace.cz

Decentní deviace & Fotograf Magazine #31 Tělo
Decent deviation & Fotograf Magazine #31 Body
https://fotografmagazine.cz/magazine/telo/objevy/tereza-bonaventurova/