DECENTNÍ DEVIACE, 2014

Chňapka, sokl, marshmallow a egomaniak jsou atributy, se kterými Tereza Bonaventurová pracuje ve svém souboru Decentní deviace. Zatímco se v jiných svých souborech věnuje především reflexi veřejného prostoru, bizarním situacím v architektuře a urbanismu či alternativnímu zobrazování zprofanovaných turistických destinací, ve zmíněné Decentní deviaci z roku 2014 má již blízko také k fotografickému minimalismu, ale odosobněný pohled a jemný humor se tu objevují v jiné podobě. Dotýká se v něm hry se sexualitou a zobrazováním těla a tělesnosti ve fotografii.

DECENT DEVIATION, 2014

An oven mitt, a pedestal, a marshmallow, and an egomaniac are the
elements with which Tereza Bonaventurová works in her series Decent
Deviation. Whilst in her other works, her primary focus is on reflections
about public space, bizarre situations in architecture and urban planning, or
the alternative depiction of vulgarised tourist destinations, in the mentioned
Decent Deviation (2014), although it is also close to photographic
minimalism, her impersonal perspective and subtle humour appear in
a different form. The artist touches on games with sexuality and portraying
the body and corporeality in photography.